Članci označeni sa „pravljenje betona“

Koliko cementa u beton

Posted: 12 septembra, 2013 in Cement
Oznake:,

Prema trenutno važećem pravilniku za beton i armirani beton PBAB87, beton koji se spravlja na gradilištu na kojem će se i ugraditi spada u prvu kategoriju B.I. Beton prve kategorije može biti marke MB10, MB15, MB20 i MB25. On se može spravljati bez prethodnog ispitivanja, ali se mora upotrebiti minimalna količina cementa data u tabeli 1. Ove minimalne količine važe ako se upotrebljava standardan cement PC 32.5.

Minimalne količine cementa PC 32.5 za svaku marku betona

Tabela 1 – Minimalne količine cementa PC 32.5

Iz tabele 1, vidi se na primer da je za kubik betona marke MB 25 potrebno 350 kilograma cementa. Ako se upotrebljava cement većeg kvaliteta PC 42.5, onda se količine u tabeli 1 mogu umanjiti za 10%, pa dobijamo manje vrednosti, prikazane u tabeli 2.

Minimalne količine cementa PC 42.5 za svaku marku betona

Tabela 2 – Minimalne količine cementa PC 42.5

Ove minimalne količine cementa su date za kubik (1m³) betona svih konzistencija (kruta i plastična) osim tečne. Ako se pravi tečniji beton onda se vrednosti povećavaju za 10% jer dodatna voda smanjuje čvrstoću betona. Takođe gornje vrednosti važe ako se beton spravlja sa agregatom koji ima najveću frakciju 16-32mm. Ako se koristi sitniji agregat, onda se gornje vrednosti povećavaju za 10% pri najvećoj frakciji 8-16mm, tj. za 20% pri upotrebi još sitnijeg agregata sa najvećom frakcijom 4-8mm.

Probajte program za određivanje sastava betona:
Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+