Članci označeni sa „kubik betona“

Cena kubika betona

Posted: 10 oktobra, 2013 in Beton
Oznake:,

Želite nešto da izbetonirate, a niste sigurno koliko će to koštati? – E onda ste na pravom mestu, jer ćemo u ovom članku videti koliko košta kubik betona. Izračunaćemo cenu kubika betona za marke MB10, MB15, MB20, MB25 i videti kako cena 1m³ raste sa markom, jer što je veća marka to je potrebno više cementa, a cement je najskuplji materijal u betonu. Cene su određene pomoću programa za određivanje sastava betona, koji pored toga što može da odredi količinu cementa, šljunka i vode potrebnu za jedan kubik, takođe može da izračuna i cenu materijala.

Cene cementa, šljunka i vode su uzete za datum 10. oktobar 2013., iz lokalnog stovarišta građevinskog materijala. Vi naravno pomoću programa Spravljanje Betona možete da izračunate cenu za današnji datum. Cena vode je uzeta za prosečni grad u Srbiji.

Cene materijala:

  1. Cement: 50kg = 650 din
  2. Šljunak: 1m³ = 1200 din
  3. Voda: 1m³ = 65 din

Izračunata cena kubika betona (pomoću programa):

  1. MB 10: 4333.75 din
  2. MB 15: 4807.05 din
  3. MB 20: 5279.70 din
  4. MB 25: 5895.00 din

Radi lakšeg pregleda, cene su na slici 1, date u vidu grafika.

Kubik betona cena

Slika 1 – Grafik cena kubika betona

Kao što vidimo razlike u ceni i nisu male. Zato je neophodno (ako pravite malo veću količinu betona) za svaku konstrukciju i svaki element pravilno odabrati marku betona. Na slikama ispod, dato je procentualno učešće cene materijala u ukupnoj ceni. Kao što se vidi sa slika, kako raste marka betona, tako raste i količina a samim ti i cena cementa.

Učešće cene materijala za kubik beton MB10

Slika 2 – Marka betona MB 10

Učešće cene materijala za kubik beton MB15

Slika 3 – Marka betona MB 15

Učešće cene materijala za kubik beton MB20

Slika 4 – Marka betona MB 20

Učešće cene materijala za kubik beton MB25

Slika 5 – Marka betona MB 25

Napomena: proračun je izvršen za beton plastične konzistencije, koristi se cement PC 32.5 i negranulisani agregat.

by Goran Nikolovski | Google+

Koliko cementa u beton

Posted: 12 septembra, 2013 in Cement
Oznake:,

Prema trenutno važećem pravilniku za beton i armirani beton PBAB87, beton koji se spravlja na gradilištu na kojem će se i ugraditi spada u prvu kategoriju B.I. Beton prve kategorije može biti marke MB10, MB15, MB20 i MB25. On se može spravljati bez prethodnog ispitivanja, ali se mora upotrebiti minimalna količina cementa data u tabeli 1. Ove minimalne količine važe ako se upotrebljava standardan cement PC 32.5.

Minimalne količine cementa PC 32.5 za svaku marku betona

Tabela 1 – Minimalne količine cementa PC 32.5

Iz tabele 1, vidi se na primer da je za kubik betona marke MB 25 potrebno 350 kilograma cementa. Ako se upotrebljava cement većeg kvaliteta PC 42.5, onda se količine u tabeli 1 mogu umanjiti za 10%, pa dobijamo manje vrednosti, prikazane u tabeli 2.

Minimalne količine cementa PC 42.5 za svaku marku betona

Tabela 2 – Minimalne količine cementa PC 42.5

Ove minimalne količine cementa su date za kubik (1m³) betona svih konzistencija (kruta i plastična) osim tečne. Ako se pravi tečniji beton onda se vrednosti povećavaju za 10% jer dodatna voda smanjuje čvrstoću betona. Takođe gornje vrednosti važe ako se beton spravlja sa agregatom koji ima najveću frakciju 16-32mm. Ako se koristi sitniji agregat, onda se gornje vrednosti povećavaju za 10% pri najvećoj frakciji 8-16mm, tj. za 20% pri upotrebi još sitnijeg agregata sa najvećom frakcijom 4-8mm.

Probajte program za određivanje sastava betona:
Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+