Članci označeni sa „termoizolacija“

Perlit malter je specijalna vrsta maltera, u kojem se kao agregat ne koristi pesak, nego kamen vulkanskog porekla koji se naziva perlit. Perlit je amorfno vulkansko staklo sa relativno visokim sadržajem vode. Za spravljanje maltera se ne koristi sirovi perlit, nego industrijski obrađen materijal u obliku ekspandiranog perlita (slika 1). On se dobija zagrevanjem sirovog perlita na temperaturi od oko 900°C, pri čemu voda isparava i povećava zapreminu perlita 7 do 16 puta. Sirovi kamen ima zapreminsku težinu (tj. gustinu) od oko 1100 kg/m³, a ekspandirani od 30 do 150 kg/m³.

Ekspandirani perlit

Slika 1 – Ekspandirani perlit

Ova vrsta maltera se najčešće koristi za toplotnu izolaciju zidnih i tavanskih površina kako od uticaja temperature tako i od dejstva požara. Može da se koristi i za izolaciju podova i ravnih krovova, kao obloga za dimnjake i slično. Malter se spravlja tako što se u mešalicu prvo doda voda, zatim se dodaje perlit i ova smesa se meša najmanje 30 sekundi. Potom se dodaju veziva (kreč, cement) i eventualni aditivi, i nastavlja se mešanja još minimum 2 minuta.

Površina na koju se nanosi perlit malter mora biti pravilno obrađena. Bilo da je u pitanju podloga od opeke ili betona, mora se izvršiti dobro kvašenje vodom i špricanje cementnim mlekom, a pre toga je neophodno očistiti površinu od prašine i ostalih nečistoća.

Perlit malter se obično nanosi u dva sloja debljine po 2cm, a kada se prosuši onda se najčešće nanosi još jedan tanak sloj produžnog maltera, koji služi kao zaštita. Ovaj zaštitini sloj je tanak (nekoliko mm) da bi omogućio „disanje“ zida. Perlit je čist i ekološki materijal, ne reaguje sa ostalim sastojcima maltera i vatrostalan je do temperature od oko 1200°C.

Primer sastava za 1m³ maltera:

Ekspandirani perlit 1.2m³
Hidratisani kreč 130kg
Cement PC 32.5 100kg
Voda 300-320lit
Dodatak za penušanje 1.2lit

Takođe, mogu da se kupe i gotovi malteri u džakovima. Ovo su termoizolacioni malteri na bazi perlita, i u svom sastavu imaju sve osim vode. Na gradilištu je potrebno samo zamešati sadržaj džaka sa vodom u mešalici, i malter je spreman za upotrebu. Sadržaj vode i dužina mešanja je propisana od strane proizvođača.

Iz svega ovoga sledi jasan zaključak. Perlit malter je odličan termoizolacioni materijal, ali pošto je ekspandirani perlit kao agregat mekan i nedovoljno čvrst, onda se ovi malteri ne mogu koristiti za zidanje zidova.