Članci označeni sa „čvrstoća betona“

Koja marka betona

Posted: 28 septembra, 2013 in Beton
Oznake:,

Jedno od najčešćih pitanja kada pravite beton je koju marku betona upotrebiti, tj. jednostavnije rečeno koliko beton treba da je čvrst. Za elemente koji neće biti jako opterećeni ili koji su manje važni koriste se niže marke (MB 10, MB 15) a za važnije i opterećenije elemente koriste se veće marke (MB 20, MB 25).

Za izuzetno važne konstrukcije, kao npr. mostove, hale, tornjeve i slično, koriste se još veće marke: MB 30, MB 35, MB 40, MB 45, MB 50, MB 55, MB 60. Po našim propisima na gradilištu se mogu spravljati samo betoni MB 10 do MB 25. Ostali betoni moraju se transportovati iz fabrike, zato što se oni ne mogu kvalitetno spraviti na gradilištu.

Mešalica za beton

Mešalica za beton

Sada ćemo videti koja marka betona se preporučuje za koju namenu.

  • MB 10 – pogodan za podloge, nasipanja, tamponske slojeve, slojeve za izravnavanje i sl.
  • MB 15 – pogodan za platoe, trotoare, staze oko objekata, parkinge
  • MB 20 – pogodan za temelje objekata
  • MB 25 – pogodan za stubove, grede, ploče, serklaže i ostale nosive elemente

U prethodnom članku možete videti koliko je potrebno cementa za određenu marku betona. Ako u beton postavljate armaturu (armirani beton), onda marka mora biti najmanje MB 15. Ako želite da odredite sastav betona probajte program:

Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+