Arhiva za kategoriju ‘Beton’

Šta je marka betona

Posted: 23 septembra, 2013 in Beton
Oznake:,

Marka betona (MB) predstavlja meru čvrstoće betona na pritisak. Što je marka veća, to je beton kvalitetniji i može da primi veće opterećenje. Veća čvrstoća postiže se upotrebom veće količine cementa, pa samim tim što je marka betona veća, to je cena koštanja jednog kubnog metra betona veća. Čvrstoća betona na pritisak ispituje se u laboratoriji pomoću hidrauličke prese.

Hidraulička presa za beton

Slika 1 – Hidraulička presa

Po pravilniku PBAB87, marka betona (MB) odgovara normiranoj vrednosti karakteristične čvrstoće na pritisak. Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se sledeće marke: MB 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Broj predstavlja vrednost čvrstoće u MPa (megapaskal) ili u N/mm² (njutn po milimetru kvadratnom).

Pravilnik je zasnovan na čvrstoći pri pritisku koji se ispituje na kockama sa dimenzija 20x20x20 cm, čuvanim u vodi ili u najmanje 95% relativne vlage pri temperaturi 20ºC ± 3ºC. Ove kocke se čuvaju u navedenim uslovima 28 dana, a potom se vrši ispitivanje. Ispitivanje se vrši u ovlašćenim laboratorijama, a za svaki betonski element, potrebno je imati tri uzorka.

Probajte program za određivanje sastava betona:
Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+