Arhiva za kategoriju ‘Beton’

Sam beton dobro podnosi pritisak ali slabo podnosi zatezanje. Iz tog razloga, betonu se dodaje armatura (od čelika) koja prima zatezanje i tako dobijamo armirani beton (AB).  Međutim velika količina betona u AB-u je beskorisna, takoreći predstavlja mrtav teret. To poskupljuje građevinske konstrukcije i zato za veće raspone koristimo drugi sistem.

Osnovna ideja je da se stvori takvo stanje u elementu da isti u toku eksploatacije bude izložen gotovo isljučivo pritisku. Na taj način, beton se iskorištava u potpunosti i smanjuje se količina potrebne armature. To se postiže upotrebom prethodno napregnutog betona tj. prednapregnutog betona. Upotrebom čeličnih kablova, beton se još u fazi izrade izlaže opterećenju pritiska koje je jednako ili veće od očekivanog opterećenju zatezanja u toku eksploatacije. Sada je jasno, da će u fazi eksploatacije elemenat biti izložen samo opterećenju pritiska, a to je ono što i želimo.

Čelični kablovi postavljaju se u betonske elemente i zatim se vrši njihovo zatezanje pomoću hidrauličkih presa ili na drugi mehanizovani način. Zatezanje se može izvršiti pre ili posle betoniranja i očvršćavanja elementa. U prvom slučaju, prvo zatežemo kablove pa betoniramo elemenat, a onda posle očvršćavanja betona otpuštamo kablove. Oni sada teže da se skrate, tj. da povrate svoju prvobitnu dužinu i na taj način opeterećuje elemenat silom pritiska. Pošto se tom skraćenju opire adhezija između kabla i betona ovaj sistem prednaprezanja naziva se adheziono prednaprezanje.

Kablovi za prednaprezanje

Slika 1 – Kablovi za prednaprezanje

U drugom slučaju, kablove postavljamo u cevi koje su postavljenje celom dužinom betonskog elementa. Kablovi se zatežu tek kada beton očvrsne, i to zatezanje vrši se do postizanja unapred proračunate sile prednaprezanja. Pošto ovde nema adhezije, jer se kablovi nalazi u cevima, koriste se kotve kako bi se kablovi fiksirali. Postoji više sistema kotvljena, a kod nas se koristi domaći sistem „Žeželj“. Posle zatezanja kablova, cevi se ne smeju ostaviti „prazne“ nego se u njih ubrizgava injekciona smeša tj. malter. Ova smeša štiti kablove od vode i na taj način sprečava eventualnu koroziju.

Cevi za kablove

Slika 2 – Cevi za kablove

Beton za prednapregnute elemente mora imati minimalno marku MB 30, a za kablove se koristi visokovredni čelik. Pored betona i kablova, postavlja se i obična armatura, pogotovo na krajevima elemenata, gde se uvodi sila prednaprezanja i u pravcu upravnom na kablove. Sila koja je uneta u elemenat tokom vremena opada, pa se obično unosi veća početna sila od potrebne.

Prednapregnuti elemenat

Slika 3 – Prednapregnuti element

Korišćenjem prednapregnutog betona ostvaruje se znatna ušteda u betonu i čeliku. Pošto prethodno napregnuti elementi nisu izloženi zatezanju u njima se ne javljaju prsline, pa su ovi elementi trajniji i sigurniji od armirano-betonskih, zato što teže dolazi do prodora vode do čelika, te nema korozije. Prethodno napregnuti beton može se koristiti za izradu greda, ploča, ljuski, cilindričnih rezervoara i svugde gde veličina opterećenja ili raspona to zahteva.

by Goran Nikolovski | Google+

Cena kubika betona

Posted: 10 oktobra, 2013 in Beton
Oznake:,

Želite nešto da izbetonirate, a niste sigurno koliko će to koštati? – E onda ste na pravom mestu, jer ćemo u ovom članku videti koliko košta kubik betona. Izračunaćemo cenu kubika betona za marke MB10, MB15, MB20, MB25 i videti kako cena 1m³ raste sa markom, jer što je veća marka to je potrebno više cementa, a cement je najskuplji materijal u betonu. Cene su određene pomoću programa za određivanje sastava betona, koji pored toga što može da odredi količinu cementa, šljunka i vode potrebnu za jedan kubik, takođe može da izračuna i cenu materijala.

Cene cementa, šljunka i vode su uzete za datum 10. oktobar 2013., iz lokalnog stovarišta građevinskog materijala. Vi naravno pomoću programa Spravljanje Betona možete da izračunate cenu za današnji datum. Cena vode je uzeta za prosečni grad u Srbiji.

Cene materijala:

 1. Cement: 50kg = 650 din
 2. Šljunak: 1m³ = 1200 din
 3. Voda: 1m³ = 65 din

Izračunata cena kubika betona (pomoću programa):

 1. MB 10: 4333.75 din
 2. MB 15: 4807.05 din
 3. MB 20: 5279.70 din
 4. MB 25: 5895.00 din

Radi lakšeg pregleda, cene su na slici 1, date u vidu grafika.

Kubik betona cena

Slika 1 – Grafik cena kubika betona

Kao što vidimo razlike u ceni i nisu male. Zato je neophodno (ako pravite malo veću količinu betona) za svaku konstrukciju i svaki element pravilno odabrati marku betona. Na slikama ispod, dato je procentualno učešće cene materijala u ukupnoj ceni. Kao što se vidi sa slika, kako raste marka betona, tako raste i količina a samim ti i cena cementa.

Učešće cene materijala za kubik beton MB10

Slika 2 – Marka betona MB 10

Učešće cene materijala za kubik beton MB15

Slika 3 – Marka betona MB 15

Učešće cene materijala za kubik beton MB20

Slika 4 – Marka betona MB 20

Učešće cene materijala za kubik beton MB25

Slika 5 – Marka betona MB 25

Napomena: proračun je izvršen za beton plastične konzistencije, koristi se cement PC 32.5 i negranulisani agregat.

by Goran Nikolovski | Google+

Koja marka betona

Posted: 28 septembra, 2013 in Beton
Oznake:,

Jedno od najčešćih pitanja kada pravite beton je koju marku betona upotrebiti, tj. jednostavnije rečeno koliko beton treba da je čvrst. Za elemente koji neće biti jako opterećeni ili koji su manje važni koriste se niže marke (MB 10, MB 15) a za važnije i opterećenije elemente koriste se veće marke (MB 20, MB 25).

Za izuzetno važne konstrukcije, kao npr. mostove, hale, tornjeve i slično, koriste se još veće marke: MB 30, MB 35, MB 40, MB 45, MB 50, MB 55, MB 60. Po našim propisima na gradilištu se mogu spravljati samo betoni MB 10 do MB 25. Ostali betoni moraju se transportovati iz fabrike, zato što se oni ne mogu kvalitetno spraviti na gradilištu.

Mešalica za beton

Mešalica za beton

Sada ćemo videti koja marka betona se preporučuje za koju namenu.

 • MB 10 – pogodan za podloge, nasipanja, tamponske slojeve, slojeve za izravnavanje i sl.
 • MB 15 – pogodan za platoe, trotoare, staze oko objekata, parkinge
 • MB 20 – pogodan za temelje objekata
 • MB 25 – pogodan za stubove, grede, ploče, serklaže i ostale nosive elemente

U prethodnom članku možete videti koliko je potrebno cementa za određenu marku betona. Ako u beton postavljate armaturu (armirani beton), onda marka mora biti najmanje MB 15. Ako želite da odredite sastav betona probajte program:

Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+

Šta je marka betona

Posted: 23 septembra, 2013 in Beton
Oznake:,

Marka betona (MB) predstavlja meru čvrstoće betona na pritisak. Što je marka veća, to je beton kvalitetniji i može da primi veće opterećenje. Veća čvrstoća postiže se upotrebom veće količine cementa, pa samim tim što je marka betona veća, to je cena koštanja jednog kubnog metra betona veća. Čvrstoća betona na pritisak ispituje se u laboratoriji pomoću hidrauličke prese.

Hidraulička presa za beton

Slika 1 – Hidraulička presa

Po pravilniku PBAB87, marka betona (MB) odgovara normiranoj vrednosti karakteristične čvrstoće na pritisak. Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se sledeće marke: MB 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Broj predstavlja vrednost čvrstoće u MPa (megapaskal) ili u N/mm² (njutn po milimetru kvadratnom).

Pravilnik je zasnovan na čvrstoći pri pritisku koji se ispituje na kockama sa dimenzija 20x20x20 cm, čuvanim u vodi ili u najmanje 95% relativne vlage pri temperaturi 20ºC ± 3ºC. Ove kocke se čuvaju u navedenim uslovima 28 dana, a potom se vrši ispitivanje. Ispitivanje se vrši u ovlašćenim laboratorijama, a za svaki betonski element, potrebno je imati tri uzorka.

Probajte program za određivanje sastava betona:
Link Spravljanje Betona

by Goran Nikolovski | Google+